Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRAGIOLA 150MG CPS DUR 28
0211518 21/ 225/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 150MG CPS DUR 30
0211519 21/ 225/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 150MG CPS DUR 56
0211520 21/ 225/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 150MG CPS DUR 60
0211521 21/ 225/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 150MG CPS DUR 84
0211522 21/ 225/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 150MG CPS DUR 90
0211523 21/ 225/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 150MG CPS DUR 100
0211524 21/ 225/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 14
0211525 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 28
0211526 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 30
0211527 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 56
0211528 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 60
0211529 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 84
0211530 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 90
0211531 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 200
0186882 EU/1/15/1027/088 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 14
0186795 EU/1/15/1027/001 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 21
0186796 EU/1/15/1027/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 56
0186797 EU/1/15/1027/003 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 84
0186799 EU/1/15/1027/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 90
0186800 EU/1/15/1027/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10