Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PRAGIOLA 300MG CPS DUR 100
0211548 21/ 228/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 50MG CPS DUR 30
0211495 21/ 222/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 50MG CPS DUR 56
0211496 21/ 222/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 50MG CPS DUR 60
0211497 21/ 222/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 50MG CPS DUR 84
0211498 21/ 222/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 50MG CPS DUR 90
0211499 21/ 222/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 50MG CPS DUR 100
0211500 21/ 222/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 14
0211501 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 28
0211502 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 30
0211503 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 56
0211504 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 60
0211505 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 84
0211506 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 90
0211507 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 75MG CPS DUR 100
0211508 21/ 223/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 100MG CPS DUR 14
0211509 21/ 224/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 100MG CPS DUR 28
0211510 21/ 224/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 100MG CPS DUR 30
0211511 21/ 224/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 100MG CPS DUR 56
0211512 21/ 224/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 100MG CPS DUR 60
0211513 21/ 224/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09