Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NAXALGAN 75MG CPS DUR 56
0221695 21/ 114/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 75MG CPS DUR 98
0221696 21/ 114/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 150MG CPS DUR 30
0221697 21/ 115/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 150MG CPS DUR 60
0221698 21/ 115/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 150MG CPS DUR 90
0221699 21/ 115/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 150MG CPS DUR 120
0221700 21/ 115/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 300MG CPS DUR 60
0221704 21/ 116/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 75MG CPS DUR 90
0221693 21/ 114/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 75MG CPS DUR 60
0221692 21/ 114/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 75MG CPS DUR 30
0221691 21/ 114/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 300MG CPS DUR 98
0221708 21/ 116/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 300MG CPS DUR 56
0221707 21/ 116/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 300MG CPS DUR 120
0221706 21/ 116/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 300MG CPS DUR 90
0221705 21/ 116/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 75MG CPS DUR 120
0221694 21/ 114/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 150MG CPS DUR 56
0221701 21/ 115/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 150MG CPS DUR 98
0221702 21/ 115/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
NAXALGAN 300MG CPS DUR 30
0221703 21/ 116/17-C naxalgan.pdf naxalgan.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 200MG CPS DUR 100
0211532 21/ 226/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R
PRAGIOLA 300MG CPS DUR 14
0211541 21/ 228/15-C pragiola.pdf pragiola.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10