Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ZENTIVA 75MG CPS DUR 14 II
0210890 EU/1/15/1021/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 100 II
0210889 EU/1/15/1021/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 84 II
0210888 EU/1/15/1021/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 56 II
0210887 EU/1/15/1021/008 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 21 II
0210886 EU/1/15/1021/007 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 14 II
0210885 EU/1/15/1021/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 25MG CPS DUR 100 I
0210884 EU/1/15/1021/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 25MG CPS DUR 84 I
0210883 EU/1/15/1021/004 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 25MG CPS DUR 56 I
0210882 EU/1/15/1021/003 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 300MG CPS DUR 100 II
0210907 EU/1/15/1021/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 300MG CPS DUR 56 II
0210906 EU/1/15/1021/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 300MG CPS DUR 14 II
0210905 EU/1/15/1021/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 225MG CPS DUR 100 II
0210904 EU/1/15/1021/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 225MG CPS DUR 56 II
0210903 EU/1/15/1021/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 225MG CPS DUR 14 II
0210902 EU/1/15/1021/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 200MG CPS DUR 100 II
0210901 EU/1/15/1021/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 200MG CPS DUR 84 II
0210900 EU/1/15/1021/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 200MG CPS DUR 21 II
0210899 EU/1/15/1021/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 300MG CPS DUR 98 II
0238446 EU/1/15/1021/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 150MG CPS DUR 56 II
0210897 EU/1/15/1021/018 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. říjen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2020 v 01:09