Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SIRANALEN 150MG CPS DUR 112 II
0172448 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 150MG CPS DUR 14 II
0172449 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 150MG CPS DUR 21 II
0172450 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 150MG CPS DUR 30 II
0172451 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 150MG CPS DUR 56 II
0172452 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 150MG CPS DUR 84 II
0172453 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 150MG CPS DUR 100 II
0172454 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 14 II
0172455 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 21 II
0172456 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 30 II
0172457 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 56 II
0172458 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 84 II
0172459 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 100 II
0172460 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 150MG CPS DUR 112 I
0211870 21/ 279/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 14 I
0211857 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 21 I
0211858 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 30 I
0211859 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R
SIRANALEN 75MG CPS DUR 56 I
0211860 21/ 278/16-C siranalen.pdf siranalen.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 42 43 44 45 46 47

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08