Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 940
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ZENTIVA 25MG CPS DUR 100 I
0210884 EU/1/15/1021/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 14 II
0210885 EU/1/15/1021/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 21 II
0210886 EU/1/15/1021/007 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 56 II
0210887 EU/1/15/1021/008 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 84 II
0210888 EU/1/15/1021/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 100 II
0210889 EU/1/15/1021/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 75MG CPS DUR 14 II
0210890 EU/1/15/1021/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 75MG CPS DUR 56 II
0210891 EU/1/15/1021/012 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 300MG CPS DUR 56 II
0210906 EU/1/15/1021/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 300MG CPS DUR 100 II
0210907 EU/1/15/1021/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 100MG CPS DUR 21 II
0210893 EU/1/15/1021/014 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 100MG CPS DUR 84 II
0210894 EU/1/15/1021/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 100MG CPS DUR 100 II
0210895 EU/1/15/1021/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 150MG CPS DUR 14 II
0210896 EU/1/15/1021/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 150MG CPS DUR 56 II
0210897 EU/1/15/1021/018 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 100MG CPS DUR 98 II
0238255 EU/1/16/1166/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 75MG CPS DUR 100 II
0222039 EU/1/16/1166/013 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 200MG CPS DUR 98 II
0238257 EU/1/16/1166/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 225MG CPS DUR 98 II
0238258 EU/1/16/1166/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 300MG CPS DUR 98 II
0238259 EU/1/16/1166/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09