Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ZENTIVA 75MG CPS DUR 98 II
0238441 EU/1/15/1021/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 100MG CPS DUR 98 II
0238442 EU/1/15/1021/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 150MG CPS DUR 98 II
0238443 EU/1/15/1021/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 200MG CPS DUR 98 II
0238444 EU/1/15/1021/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 225MG CPS DUR 98 II
0238445 EU/1/15/1021/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 300MG CPS DUR 98 II
0238446 EU/1/15/1021/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 25MG CPS DUR 100 I
0210884 EU/1/15/1021/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 14 II
0210885 EU/1/15/1021/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 21 II
0210886 EU/1/15/1021/007 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 56 II
0210887 EU/1/15/1021/008 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 84 II
0210888 EU/1/15/1021/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 50MG CPS DUR 100 II
0210889 EU/1/15/1021/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 75MG CPS DUR 14 II
0210890 EU/1/15/1021/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 75MG CPS DUR 56 II
0210891 EU/1/15/1021/012 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA 25MG CPS DUR 21 I
0210881 EU/1/15/1021/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 50MG CPS DUR 84 II
0222035 EU/1/16/1166/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 50MG CPS DUR 100 II
0222036 EU/1/16/1166/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 75MG CPS DUR 14 II
0222037 EU/1/16/1166/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 75MG CPS DUR 56 II
0222038 EU/1/16/1166/012 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ZENTIVA K.S. 100MG CPS DUR 100 II
0222014 EU/1/16/1166/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 12. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08