Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1008
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 14 II
0244712 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 21 II
0244713 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 56 II
0244714 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 70 II
0244715 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 84 II
0244716 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 100 II
0244717 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 112 II
0244718 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 14 II
0244719 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 21 II
0244720 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 56 II
0244721 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 70 II
0244722 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 84 II
0244723 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 100 II
0244724 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 84 I
0224517 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 100 I
0224518 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 150MG CPS DUR 112 I
0224519 21/ 376/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 14 I
0224520 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 21 I
0224521 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 56 I
0224522 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN VIVANTA 300MG CPS DUR 70 I
0224523 21/ 377/17-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09