Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 966
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0127109 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 14
0127111 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 21
0127112 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 56
0127113 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 70
0127114 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 84
0127115 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0127117 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 150MG CPS DUR 112
0127118 21/ 652/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 30
0127119 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0127120 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 14
0127122 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 21
0127123 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 56
0127124 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 70
0127125 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 84
0127127 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0127128 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 112
0127129 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0237181 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 14
0237182 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 21
0237183 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09