Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 940
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 21
0210831 EU/1/15/1012/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 28
0210832 EU/1/15/1012/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 56
0210833 EU/1/15/1012/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 84
0210834 EU/1/15/1012/038 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 100
0210835 EU/1/15/1012/039 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 84X1
0210836 EU/1/15/1012/040 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 100MG CPS DUR 100X1
0210837 EU/1/15/1012/041 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 14
0210838 EU/1/15/1012/042 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 21
0210839 EU/1/15/1012/043 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 28
0210840 EU/1/15/1012/044 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 56
0210841 EU/1/15/1012/045 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 70
0210842 EU/1/15/1012/046 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 84
0210843 EU/1/15/1012/047 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 100
0210844 EU/1/15/1012/048 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 120
0210845 EU/1/15/1012/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 56X1
0210846 EU/1/15/1012/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 84X1
0210847 EU/1/15/1012/051 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 50MG CPS DUR 84
0210811 EU/1/15/1012/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 50MG CPS DUR 100
0210812 EU/1/15/1012/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 50MG CPS DUR 84X1
0210813 EU/1/15/1012/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09