Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARTESADA 150MG CPS DUR 56
0237175 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 70
0237176 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 84
0237177 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0237178 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 112
0237179 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 30
0237180 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0237181 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 14
0237182 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 21
0237183 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 56
0237184 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 70
0237185 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 84
0237186 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0237187 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 112
0237188 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
LYRICA 75MG CPS DUR 100
0029960 EU/1/04/279/038 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 100MG CPS DUR 100
0029961 EU/1/04/279/039 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 150MG CPS DUR 100
0029962 EU/1/04/279/040 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 200MG CPS DUR 100
0029963 EU/1/04/279/041 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 225MG CPS DUR 100
0029964 EU/1/04/279/042 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 300MG CPS DUR 100
0029965 EU/1/04/279/043 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09