Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 940
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN PHARMA 75MG CPS DUR 56X1
0210657 EU/1/15/998/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 75MG CPS DUR 100X1
0210658 EU/1/15/998/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 75MG CPS DUR 200
0210659 EU/1/15/998/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 100MG CPS DUR 21
0210660 EU/1/15/998/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 100MG CPS DUR 84
0210661 EU/1/15/998/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 100MG CPS DUR 100
0210662 EU/1/15/998/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 100MG CPS DUR 84X1
0210663 EU/1/15/998/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 100MG CPS DUR 100X1
0210664 EU/1/15/998/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 14
0210665 EU/1/15/998/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 56
0210666 EU/1/15/998/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 100
0210667 EU/1/15/998/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 14X1
0210668 EU/1/15/998/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 56X1
0210669 EU/1/15/998/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 100X1
0210670 EU/1/15/998/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 200
0210671 EU/1/15/998/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 21
0210672 EU/1/15/998/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 84
0210673 EU/1/15/998/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 100
0210674 EU/1/15/998/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 84X1
0210675 EU/1/15/998/038 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 100X1
0210676 EU/1/15/998/039 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09