Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1008
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN 200MG CPS DUR 100
0210724 EU/1/15/997/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 200MG CPS DUR 84X1
0210725 EU/1/15/997/038 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 200MG CPS DUR 100X1
0210726 EU/1/15/997/039 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 14
0210688 EU/1/15/997/001 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 21
0210689 EU/1/15/997/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 56
0210690 EU/1/15/997/003 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 84
0210691 EU/1/15/997/004 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 100
0210692 EU/1/15/997/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 56X1
0210693 EU/1/15/997/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 84X1
0210694 EU/1/15/997/007 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 100X1
0210695 EU/1/15/997/008 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 14
0210696 EU/1/15/997/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 21
0210697 EU/1/15/997/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 56
0210698 EU/1/15/997/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 84
0210699 EU/1/15/997/012 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 100
0210700 EU/1/15/997/013 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 84X1
0210701 EU/1/15/997/014 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 100X1
0210702 EU/1/15/997/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 14
0210703 EU/1/15/997/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 56
0210704 EU/1/15/997/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09