Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARTESADA 300MG CPS DUR 21
0127123 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 56
0127124 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 70
0127125 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 84
0127127 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0127128 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 300MG CPS DUR 112
0127129 21/ 653/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 30
0127097 21/ 651/15-C     N03AX16 B
KARTESADA 75MG CPS DUR 30
0237162 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 100
0237163 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 14
0237164 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 21
0237165 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 56
0237166 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 70
0237167 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 84
0237168 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 100
0237169 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 112
0237170 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 30
0237171 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0237172 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 14
0237173 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 21
0237174 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09