Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 100X1
0210670 EU/1/15/998/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 200
0210671 EU/1/15/998/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 21
0210672 EU/1/15/998/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 84
0210673 EU/1/15/998/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 100
0210674 EU/1/15/998/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 84X1
0210675 EU/1/15/998/038 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 200MG CPS DUR 100X1
0210676 EU/1/15/998/039 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 225MG CPS DUR 14
0210677 EU/1/15/998/040 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 225MG CPS DUR 56
0210678 EU/1/15/998/041 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 225MG CPS DUR 100
0210679 EU/1/15/998/042 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 225MG CPS DUR 56X1
0210680 EU/1/15/998/043 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 225MG CPS DUR 100X1
0210681 EU/1/15/998/044 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 300MG CPS DUR 14
0210682 EU/1/15/998/045 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 300MG CPS DUR 56
0210683 EU/1/15/998/046 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 300MG CPS DUR 100
0210684 EU/1/15/998/047 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 300MG CPS DUR 56X1
0210685 EU/1/15/998/048 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 300MG CPS DUR 100X1
0210686 EU/1/15/998/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 300MG CPS DUR 200
0210687 EU/1/15/998/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 50MG CPS DUR 100
0210650 EU/1/15/998/013 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 50MG CPS DUR 84X1
0210651 EU/1/15/998/014 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10