Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 14
0210703 EU/1/15/997/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 100X1
0210714 EU/1/15/997/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 14
0210715 EU/1/15/997/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 14
0210638 EU/1/15/998/001 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 100MG CPS DUR 100X1
0210664 EU/1/15/998/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 56
0210640 EU/1/15/998/003 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 84
0210641 EU/1/15/998/004 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 100
0210642 EU/1/15/998/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 56X1
0210643 EU/1/15/998/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 84X1
0210644 EU/1/15/998/007 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 100X1
0210645 EU/1/15/998/008 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 50MG CPS DUR 14
0210646 EU/1/15/998/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 50MG CPS DUR 21
0210647 EU/1/15/998/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 50MG CPS DUR 56
0210648 EU/1/15/998/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 50MG CPS DUR 84
0210649 EU/1/15/998/012 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 14
0210665 EU/1/15/998/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 56
0210666 EU/1/15/998/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 100
0210667 EU/1/15/998/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 14X1
0210668 EU/1/15/998/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 56X1
0210669 EU/1/15/998/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10