Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1008
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 56
0186808 EU/1/15/1027/014 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 60
0186809 EU/1/15/1027/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 84
0186810 EU/1/15/1027/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 90
0186811 EU/1/15/1027/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 100
0186812 EU/1/15/1027/018 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 112
0186813 EU/1/15/1027/019 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 100X1
0186814 EU/1/15/1027/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 30
0186815 EU/1/15/1027/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 200
0186816 EU/1/15/1027/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 14
0186817 EU/1/15/1027/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 21
0186818 EU/1/15/1027/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 56
0186819 EU/1/15/1027/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 60
0186820 EU/1/15/1027/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 84
0186821 EU/1/15/1027/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 90
0186822 EU/1/15/1027/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 100
0186823 EU/1/15/1027/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 112
0186824 EU/1/15/1027/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 100X1
0186825 EU/1/15/1027/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 30
0186826 EU/1/15/1027/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 200
0186827 EU/1/15/1027/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. březen 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 29. únor 2020 v 00:09