Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 84
0210711 EU/1/15/997/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 100
0210712 EU/1/15/997/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 84X1
0210713 EU/1/15/997/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 100
0210729 EU/1/15/997/042 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 56X1
0210730 EU/1/15/997/043 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 100X1
0210731 EU/1/15/997/044 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 14
0210732 EU/1/15/997/045 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 56
0210733 EU/1/15/997/046 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 100
0210734 EU/1/15/997/047 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 56X1
0210735 EU/1/15/997/048 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 100X1
0210736 EU/1/15/997/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 200
0210737 EU/1/15/997/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 56
0210716 EU/1/15/997/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 100
0210717 EU/1/15/997/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 14X1
0210718 EU/1/15/997/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 56X1
0210719 EU/1/15/997/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 100X1
0210720 EU/1/15/997/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 200
0210721 EU/1/15/997/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 200MG CPS DUR 21
0210722 EU/1/15/997/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 200MG CPS DUR 84
0210723 EU/1/15/997/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10