Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 940
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN APOTEX 200MG CPS DUR 56
0172347 21/ 036/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 200MG CPS DUR 96
0172348 21/ 036/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 225MG CPS DUR 14
0172349 21/ 037/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 225MG CPS DUR 20
0172350 21/ 037/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 225MG CPS DUR 28
0172351 21/ 037/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 225MG CPS DUR 50
0172352 21/ 037/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 225MG CPS DUR 56
0172353 21/ 037/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 225MG CPS DUR 96
0172354 21/ 037/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 25MG CPS DUR 14
0172355 21/ 031/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 25MG CPS DUR 20
0172356 21/ 031/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 25MG CPS DUR 28
0172357 21/ 031/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 25MG CPS DUR 50
0172358 21/ 031/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 25MG CPS DUR 56
0172359 21/ 031/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 25MG CPS DUR 96
0172360 21/ 031/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 300MG CPS DUR 20
0172361 21/ 038/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 300MG CPS DUR 28
0172362 21/ 038/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 300MG CPS DUR 50
0172363 21/ 038/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 300MG CPS DUR 56
0172364 21/ 038/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 300MG CPS DUR 96
0172365 21/ 038/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 300MG CPS DUR 14
0172366 21/ 038/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09