Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 940
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 100X1
0186847 EU/1/15/1027/053 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 30
0186848 EU/1/15/1027/054 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 200
0186849 EU/1/15/1027/055 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 96
0172378 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 56
0172377 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 100MG CPS DUR 20
0172332 21/ 034/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 100MG CPS DUR 28
0172333 21/ 034/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 100MG CPS DUR 50
0172334 21/ 034/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 100MG CPS DUR 56
0172335 21/ 034/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 100MG CPS DUR 96
0172336 21/ 034/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 14
0172337 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 50
0172338 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 56
0172339 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 96
0172340 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 20
0172341 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 28
0172342 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 200MG CPS DUR 14
0172343 21/ 036/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 200MG CPS DUR 20
0172344 21/ 036/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 200MG CPS DUR 28
0172345 21/ 036/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 200MG CPS DUR 50
0172346 21/ 036/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09