Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREATO 75MG TBL NOB 14
0246357 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 20
0246358 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 21
0246359 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 50
0246360 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 56
0246361 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 84
0246362 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 98
0246363 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 100
0246364 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 75MG TBL NOB 112
0246365 21/ 310/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 14
0246366 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 20
0246367 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 21
0246368 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 50
0246369 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 56
0246370 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 84
0246371 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 98
0246372 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 100
0246373 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 100MG TBL NOB 112
0246374 21/ 311/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 150MG TBL NOB 14
0246375 21/ 312/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 150MG TBL NOB 20
0246376 21/ 312/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09