Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREATO 200MG TBL NOB 84
0244477 21/ 313/19-C     N03AX16 B
PREATO 200MG TBL NOB 98
0244478 21/ 313/19-C     N03AX16 B
PREATO 200MG TBL NOB 100
0244479 21/ 313/19-C     N03AX16 B
PREATO 200MG TBL NOB 112
0244480 21/ 313/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 14
0244481 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 20
0244482 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 21
0244483 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 50
0244484 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 56
0244485 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 84
0244486 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 98
0244487 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 100
0244488 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 225MG TBL NOB 112
0244489 21/ 314/19-C     N03AX16 B
PREATO 300MG TBL NOB 14
0244490 21/ 315/19-C     N03AX16 B
PREATO 300MG TBL NOB 20
0244491 21/ 315/19-C     N03AX16 B
PREATO 300MG TBL NOB 21
0244492 21/ 315/19-C     N03AX16 B
PREATO 300MG TBL NOB 50
0244493 21/ 315/19-C     N03AX16 B
PREATO 300MG TBL NOB 56
0244494 21/ 315/19-C     N03AX16 B
PREATO 300MG TBL NOB 84
0244495 21/ 315/19-C     N03AX16 B
PREATO 300MG TBL NOB 98
0244496 21/ 315/19-C     N03AX16 B

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09