Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 30
0186859 EU/1/15/1027/065 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 200
0186860 EU/1/15/1027/066 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 14
0186861 EU/1/15/1027/067 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 21
0186862 EU/1/15/1027/068 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 56
0186863 EU/1/15/1027/069 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 60
0186864 EU/1/15/1027/070 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 84
0186865 EU/1/15/1027/071 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 90
0186866 EU/1/15/1027/072 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 100
0186867 EU/1/15/1027/073 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 112
0186868 EU/1/15/1027/074 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 100X1
0186869 EU/1/15/1027/075 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 30
0186870 EU/1/15/1027/076 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 200
0186871 EU/1/15/1027/077 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 14
0186872 EU/1/15/1027/078 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 21
0186873 EU/1/15/1027/079 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 56
0186874 EU/1/15/1027/080 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 60
0186875 EU/1/15/1027/081 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 84
0186876 EU/1/15/1027/082 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 90
0186877 EU/1/15/1027/083 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 100
0186878 EU/1/15/1027/084 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10