Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 14
0186839 EU/1/15/1027/045 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 21
0186840 EU/1/15/1027/046 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 56
0186841 EU/1/15/1027/047 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 60
0186842 EU/1/15/1027/048 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 84
0186843 EU/1/15/1027/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 90
0186844 EU/1/15/1027/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 100
0186845 EU/1/15/1027/051 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 112
0186846 EU/1/15/1027/052 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 100X1
0186847 EU/1/15/1027/053 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 30
0186848 EU/1/15/1027/054 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 200
0186849 EU/1/15/1027/055 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 14
0186850 EU/1/15/1027/056 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 21
0186851 EU/1/15/1027/057 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 56
0186852 EU/1/15/1027/058 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 60
0186853 EU/1/15/1027/059 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 84
0186854 EU/1/15/1027/060 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 90
0186855 EU/1/15/1027/061 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 100
0186856 EU/1/15/1027/062 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 112
0186857 EU/1/15/1027/063 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 100X1
0186858 EU/1/15/1027/064 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10