Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREATO 100MG TBL NOB 14
0244454 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 20
0244455 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 21
0244456 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 50
0244457 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 56
0244458 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 84
0244459 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 98
0244460 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 100
0244461 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 100MG TBL NOB 112
0244462 21/ 311/19-C     N03AX16 B
PREATO 150MG TBL NOB 14
0244463 21/ 312/19-C     N03AX16 B
PREATO 150MG TBL NOB 20
0244464 21/ 312/19-C     N03AX16 B
PREATO 150MG TBL NOB 21
0244465 21/ 312/19-C     N03AX16 B
PREATO 150MG TBL NOB 50
0244466 21/ 312/19-C     N03AX16 B
PREATO 150MG TBL NOB 56
0244467 21/ 312/19-C     N03AX16 B
PREATO 150MG TBL NOB 84
0244468 21/ 312/19-C     N03AX16 B
PREATO 150MG TBL NOB 98
0244469 21/ 312/19-C     N03AX16 B
PREATO 25MG TBL NOB 14
0246339 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 20
0246340 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 21
0246341 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 50
0246342 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09