Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 100
0186801 EU/1/15/1027/007 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 112
0186802 EU/1/15/1027/008 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 100X1
0186803 EU/1/15/1027/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 30
0186804 EU/1/15/1027/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 25MG CPS DUR 200
0186805 EU/1/15/1027/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 14
0186806 EU/1/15/1027/012 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 21
0186807 EU/1/15/1027/013 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 56
0186808 EU/1/15/1027/014 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 60
0186809 EU/1/15/1027/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 84
0186810 EU/1/15/1027/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 90
0186811 EU/1/15/1027/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 100
0186812 EU/1/15/1027/018 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 112
0186813 EU/1/15/1027/019 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 100X1
0186814 EU/1/15/1027/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 30
0186815 EU/1/15/1027/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 200
0186816 EU/1/15/1027/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 14
0186817 EU/1/15/1027/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 21
0186818 EU/1/15/1027/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 56
0186819 EU/1/15/1027/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 60
0186820 EU/1/15/1027/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10