Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 50MG CPS DUR 200
0186816 EU/1/15/1027/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 14
0186817 EU/1/15/1027/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 21
0186818 EU/1/15/1027/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 56
0186819 EU/1/15/1027/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 60
0186820 EU/1/15/1027/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 84
0186821 EU/1/15/1027/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 90
0186822 EU/1/15/1027/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 100
0186823 EU/1/15/1027/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 112
0186824 EU/1/15/1027/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 14
0186839 EU/1/15/1027/045 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 21
0186840 EU/1/15/1027/046 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 56
0186841 EU/1/15/1027/047 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 60
0186842 EU/1/15/1027/048 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 84
0186843 EU/1/15/1027/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 90
0186844 EU/1/15/1027/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 100
0186845 EU/1/15/1027/051 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 112
0186846 EU/1/15/1027/052 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 100X1
0186847 EU/1/15/1027/053 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 30
0186848 EU/1/15/1027/054 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 200
0186849 EU/1/15/1027/055 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09