Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 940
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARTESADA 75MG CPS DUR 56
0237166 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 70
0237167 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 84
0237168 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 100
0237169 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 75MG CPS DUR 112
0237170 21/ 651/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 30
0237171 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0237172 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 14
0237173 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 21
0237174 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 56
0237175 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 70
0237176 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 84
0237177 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 100
0237178 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 150MG CPS DUR 112
0237179 21/ 652/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 30
0237180 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 100
0237181 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 14
0237182 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 21
0237183 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 56
0237184 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R
KARTESADA 300MG CPS DUR 70
0237185 21/ 653/15-C kartesada.pdf kartesada.pdf N03AX16 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09