Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 120
0210845 EU/1/15/1012/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 56X1
0210846 EU/1/15/1012/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 84X1
0210847 EU/1/15/1012/051 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 100X1
0210848 EU/1/15/1012/052 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 210(3X70X1)
0210849 EU/1/15/1012/053 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 150MG CPS DUR 100
0210850 EU/1/15/1012/054 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 25MG CPS DUR 200
0219009 EU/1/15/1012/084 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 100
0210863 EU/1/15/1012/067 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 225MG CPS DUR 120
0210864 EU/1/15/1012/068 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 14
0210865 EU/1/15/1012/069 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 21
0210866 EU/1/15/1012/070 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 28
0210867 EU/1/15/1012/071 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 56
0210868 EU/1/15/1012/072 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 70
0210869 EU/1/15/1012/073 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 84(2X42)
0210870 EU/1/15/1012/074 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 100(2X50)
0210871 EU/1/15/1012/075 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 120(2X60)
0210872 EU/1/15/1012/076 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 56X1
0210873 EU/1/15/1012/077 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 84(2X42X1)
0210874 EU/1/15/1012/078 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ GMBH 300MG CPS DUR 100(2X50X1)
0210875 EU/1/15/1012/079 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09