Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 966
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN SANDOZ 300MG CPS DUR 100(2X50X1)
0210602 EU/1/15/1011/079 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 300MG CPS DUR 210(3X70X1)
0210603 EU/1/15/1011/080 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 300MG CPS DUR 100
0210604 EU/1/15/1011/081 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 300MG CPS DUR 200
0210605 EU/1/15/1011/082 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 300MG CPS DUR 250
0210606 EU/1/15/1011/083 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 14
0210524 EU/1/15/1011/001 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 28
0210525 EU/1/15/1011/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 56
0210526 EU/1/15/1011/003 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 70
0210527 EU/1/15/1011/004 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 84
0210528 EU/1/15/1011/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 100
0210529 EU/1/15/1011/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 120
0210530 EU/1/15/1011/007 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 56X1
0210531 EU/1/15/1011/008 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 84X1
0210532 EU/1/15/1011/009 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 25MG CPS DUR 100X1
0210533 EU/1/15/1011/010 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 50MG CPS DUR 21
0210534 EU/1/15/1011/011 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 50MG CPS DUR 28
0210535 EU/1/15/1011/012 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 50MG CPS DUR 56
0210536 EU/1/15/1011/013 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 50MG CPS DUR 84
0210537 EU/1/15/1011/014 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN SANDOZ 50MG CPS DUR 100
0210538 EU/1/15/1011/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. červen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09