Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 966
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 21
0210710 EU/1/15/997/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 84
0210711 EU/1/15/997/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 100
0210712 EU/1/15/997/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 84X1
0210713 EU/1/15/997/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 100X1
0210714 EU/1/15/997/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 14
0210715 EU/1/15/997/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 56
0210716 EU/1/15/997/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 100
0210717 EU/1/15/997/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 14X1
0210718 EU/1/15/997/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 56
0210733 EU/1/15/997/046 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 100
0210734 EU/1/15/997/047 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 56X1
0210735 EU/1/15/997/048 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 100X1
0210736 EU/1/15/997/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 200
0210737 EU/1/15/997/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 14
0210688 EU/1/15/997/001 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 21
0210689 EU/1/15/997/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 56
0210690 EU/1/15/997/003 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 84
0210691 EU/1/15/997/004 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 100
0210692 EU/1/15/997/005 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 25MG CPS DUR 56X1
0210693 EU/1/15/997/006 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. červen 2019 v 01:07
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. červen 2019 v 01:09