Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1008
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LYRICA 25MG CPS DUR 56
0028208 EU/1/04/279/003 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 84
0028209 EU/1/04/279/004 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 25MG CPS DUR 100X1
0028210 EU/1/04/279/005 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 50MG CPS DUR 14
0028211 EU/1/04/279/006 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 50MG CPS DUR 21
0028212 EU/1/04/279/007 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 50MG CPS DUR 56
0028213 EU/1/04/279/008 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 50MG CPS DUR 84
0028214 EU/1/04/279/009 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 50MG CPS DUR 100X1
0028215 EU/1/04/279/010 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 75MG CPS DUR 14
0028216 EU/1/04/279/011 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 75MG CPS DUR 56
0028217 EU/1/04/279/012 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 75MG CPS DUR 100X1
0028218 EU/1/04/279/013 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 100MG CPS DUR 21
0028219 EU/1/04/279/014 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 100MG CPS DUR 84
0028220 EU/1/04/279/015 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 100MG CPS DUR 100X1
0028221 EU/1/04/279/016 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 150MG CPS DUR 14
0028222 EU/1/04/279/017 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 150MG CPS DUR 56
0028223 EU/1/04/279/018 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 150MG CPS DUR 100X1
0028224 EU/1/04/279/019 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 200MG CPS DUR 21
0028225 EU/1/04/279/020 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 200MG CPS DUR 84
0028226 EU/1/04/279/021 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R
LYRICA 200MG CPS DUR 100X1
0028227 EU/1/04/279/022 lyrica.pdf lyrica.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09