Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 904
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 112
0186879 EU/1/15/1027/085 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 100X1
0186880 EU/1/15/1027/086 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 300MG CPS DUR 30
0186881 EU/1/15/1027/087 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 50
0172338 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 14
0172337 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 96
0172378 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 56
0172377 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 50
0172376 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 56
0172339 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 20
0172374 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 14
0172373 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 28
0172342 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 20
0172341 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 96
0172340 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 28
0172375 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 300 MG TVRDÉ TOBOLKY 300MG CPS DUR 28
0127421 21/ 357/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 300 MG TVRDÉ TOBOLKY 300MG CPS DUR 56
0127422 21/ 357/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 300 MG TVRDÉ TOBOLKY 300MG CPS DUR 70
0127423 21/ 357/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 300 MG TVRDÉ TOBOLKY 300MG CPS DUR 84
0127424 21/ 357/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 300 MG TVRDÉ TOBOLKY 300MG CPS DUR 98
0127425 21/ 357/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10