Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1008
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREATO 300MG TBL NOB 84
0244495 21/ 315/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 300MG TBL NOB 98
0244496 21/ 315/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 300MG TBL NOB 100
0244497 21/ 315/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 300MG TBL NOB 112
0244498 21/ 315/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 21
0244429 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 50
0244430 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 56
0244431 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 84
0244432 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 98
0244433 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 100
0244434 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 25MG TBL NOB 112
0244435 21/ 308/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 14
0244436 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 20
0244437 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 21
0244438 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 50
0244439 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 56
0244440 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 84
0244441 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 98
0244442 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 100
0244443 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R
PREATO 50MG TBL NOB 112
0244444 21/ 309/19-C preato.pdf preato.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09