Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN PHARMA 100MG CPS DUR 100X1
0210664 EU/1/15/998/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 14
0210665 EU/1/15/998/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 56
0210666 EU/1/15/998/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 100
0210667 EU/1/15/998/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 14X1
0210668 EU/1/15/998/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 56X1
0210669 EU/1/15/998/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 100X1
0210670 EU/1/15/998/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 150MG CPS DUR 200
0210671 EU/1/15/998/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 21
0210639 EU/1/15/998/002 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 25MG CPS DUR 200
0222797 EU/1/14/916/044 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 50MG CPS DUR 100
0194955 EU/1/14/916/013 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 75MG CPS DUR 56
0194957 EU/1/14/916/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 75MG CPS DUR 100X1
0194958 EU/1/14/916/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 75MG CPS DUR 112(2X56)
0194959 EU/1/14/916/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 75MG CPS DUR 200
0194960 EU/1/14/916/018 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 75MG CPS DUR 100
0194961 EU/1/14/916/019 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 100MG CPS DUR 21
0194962 EU/1/14/916/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 100MG CPS DUR 84
0194963 EU/1/14/916/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 100MG CPS DUR 100X1
0194964 EU/1/14/916/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN PFIZER 100MG CPS DUR 100
0194965 EU/1/14/916/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09