Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 50
0245178 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 56
0245179 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 96
0245180 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 20
0245181 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 28
0245182 21/ 035/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 14
0172337 21/ 035/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 50
0172338 21/ 035/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 56
0172339 21/ 035/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 96
0172340 21/ 035/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 20
0172341 21/ 035/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 150MG CPS DUR 28
0172342 21/ 035/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 14
0172373 21/ 033/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 20
0172374 21/ 033/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 28
0172375 21/ 033/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 50
0172376 21/ 033/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 56
0172377 21/ 033/16-C     N03AX16 B
PREGABALIN APOTEX 75MG CPS DUR 20
0245172 21/ 033/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 75 MG TVRDÉ TOBOLKY 75MG CPS DUR 56
0127409 21/ 355/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 75 MG TVRDÉ TOBOLKY 75MG CPS DUR 28
0127408 21/ 355/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN BELUPO 75 MG TVRDÉ TOBOLKY 75MG CPS DUR 84
0127411 21/ 355/16-C pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09