Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 84
0186821 EU/1/15/1027/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 90
0186822 EU/1/15/1027/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 100
0186823 EU/1/15/1027/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 112
0186824 EU/1/15/1027/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 100X1
0186825 EU/1/15/1027/031 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 30
0186826 EU/1/15/1027/032 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 75MG CPS DUR 200
0186827 EU/1/15/1027/033 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 14
0186828 EU/1/15/1027/034 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 21
0186829 EU/1/15/1027/035 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 56
0186830 EU/1/15/1027/036 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 60
0186831 EU/1/15/1027/037 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 84
0186832 EU/1/15/1027/038 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 90
0186833 EU/1/15/1027/039 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 100
0186834 EU/1/15/1027/040 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 112
0186835 EU/1/15/1027/041 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 100MG CPS DUR 100X1
0186836 EU/1/15/1027/042 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 100X1
0186847 EU/1/15/1027/053 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 30
0186848 EU/1/15/1027/054 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 150MG CPS DUR 200
0186849 EU/1/15/1027/055 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 14
0186850 EU/1/15/1027/056 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05