Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 200
0210737 EU/1/15/997/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 100
0210700 EU/1/15/997/013 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 84X1
0210701 EU/1/15/997/014 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 100X1
0210702 EU/1/15/997/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 14
0210703 EU/1/15/997/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 56
0210704 EU/1/15/997/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 100
0210705 EU/1/15/997/018 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 14X1
0210706 EU/1/15/997/019 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 56X1
0210707 EU/1/15/997/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 100X1
0210708 EU/1/15/997/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 200
0210709 EU/1/15/997/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 21
0210710 EU/1/15/997/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 84
0210711 EU/1/15/997/024 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 100
0210712 EU/1/15/997/025 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 84X1
0210713 EU/1/15/997/026 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 100X1
0210714 EU/1/15/997/027 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 14
0210715 EU/1/15/997/028 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 56
0210716 EU/1/15/997/029 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 150MG CPS DUR 100
0210717 EU/1/15/997/030 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN PHARMA 25MG CPS DUR 14
0210638 EU/1/15/998/001 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 3. prosinec 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09