Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1070
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 56
0186852 EU/1/15/1027/058 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 60
0186853 EU/1/15/1027/059 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 84
0186854 EU/1/15/1027/060 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 90
0186855 EU/1/15/1027/061 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 100
0186856 EU/1/15/1027/062 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 112
0186857 EU/1/15/1027/063 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 100X1
0186858 EU/1/15/1027/064 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 30
0186859 EU/1/15/1027/065 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 200MG CPS DUR 200
0186860 EU/1/15/1027/066 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 14
0186861 EU/1/15/1027/067 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 21
0186862 EU/1/15/1027/068 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 56
0186863 EU/1/15/1027/069 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 60
0186864 EU/1/15/1027/070 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 84
0186865 EU/1/15/1027/071 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 90
0186866 EU/1/15/1027/072 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 100
0186867 EU/1/15/1027/073 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 112
0186868 EU/1/15/1027/074 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 100X1
0186869 EU/1/15/1027/075 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 30
0186870 EU/1/15/1027/076 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN ACCORD 225MG CPS DUR 200
0186871 EU/1/15/1027/077 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09