Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 938
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PREGABALIN MYLAN 50MG CPS DUR 100X1
0210702 EU/1/15/997/015 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 14
0210703 EU/1/15/997/016 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 56
0210704 EU/1/15/997/017 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 100
0210705 EU/1/15/997/018 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 56
0210728 EU/1/15/997/041 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 100
0210729 EU/1/15/997/042 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 56X1
0210730 EU/1/15/997/043 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 100X1
0210731 EU/1/15/997/044 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 14
0210732 EU/1/15/997/045 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 56
0210733 EU/1/15/997/046 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 100
0210734 EU/1/15/997/047 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 56X1
0210735 EU/1/15/997/048 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 100X1
0210736 EU/1/15/997/049 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 300MG CPS DUR 200
0210737 EU/1/15/997/050 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 225MG CPS DUR 14
0210727 EU/1/15/997/040 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 14X1
0210706 EU/1/15/997/019 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 56X1
0210707 EU/1/15/997/020 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 100X1
0210708 EU/1/15/997/021 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 75MG CPS DUR 200
0210709 EU/1/15/997/022 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R
PREGABALIN MYLAN 100MG CPS DUR 21
0210710 EU/1/15/997/023 pregabalin.pdf pregabalin.pdf N03AX16 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 40 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09