Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 580
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DRETACEN 250MG TBL FLM 10
0187907 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 200
0172409 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 250MG TBL FLM 30
0175079 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 250MG TBL FLM 50
0175080 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 250MG TBL FLM 60
0175081 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 250MG TBL FLM 100
0175082 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 250MG TBL FLM 200
0175083 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 250MG TBL FLM 50
0175084 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 250MG TBL FLM 100
0175085 21/ 783/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 10
0175086 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 20
0175087 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 30
0175088 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 50
0175089 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 60
0175090 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 100
0175091 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 120
0175092 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 200
0175093 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 50
0175094 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 500MG TBL FLM 100
0175095 21/ 784/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R
DRETACEN 1000MG TBL FLM 10
0175096 21/ 785/11-C dretacen.pdf dretacen.pdf N03AX14 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09