Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 349
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APO-GAB 800MG TBL FLM 50
0181669 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 100
0181670 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 50
0181672 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 800MG TBL FLM 100
0181674 21/ 756/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 100MG CPS DUR 60
0173417 21/ 233/07-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 100MG CPS DUR 90
0173418 21/ 233/07-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 300MG CPS DUR 60
0173419 21/ 376/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 300MG CPS DUR 90
0173420 21/ 376/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 400MG CPS DUR 60
0173421 21/ 377/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 400MG CPS DUR 90
0173422 21/ 377/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 100
0181668 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 100
0181664 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 50
0181666 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 100MG CPS DUR 100
0107861 21/ 233/07-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 100MG CPS DUR 50
0107860 21/ 233/07-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 300MG CPS DUR 100
0107859 21/ 376/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 300MG CPS DUR 50
0107858 21/ 376/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 400MG CPS DUR 50
0107857 21/ 377/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 400MG CPS DUR 100
0107855 21/ 377/05-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R
APO-GAB 600MG TBL FLM 50
0181663 21/ 755/11-C apogab.pdf apogab.pdf N03AX12 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. listopad 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. říjen 2020 v 00:09