Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 427
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TOPAMAX 50MG TBL FLM 56
0176791 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 60
0132985 21/ 512/97-C/PI/003/16 topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 50MG TBL FLM 100
0176793 21/ 511/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 10
0176794 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 20
0176795 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 30
0176796 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 50
0176797 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 56
0176798 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 60
0176799 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 100
0176800 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 20
0176801 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 28
0176802 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 30
0176803 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 50
0176804 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 56
0176805 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 100MG TBL FLM 100
0176806 21/ 512/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 15MG CPS DUR 20
0176759 21/ 653/99-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 15MG CPS DUR 28
0176760 21/ 653/99-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 15MG CPS DUR 100
0176761 21/ 653/99-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R
TOPAMAX 25MG TBL FLM 20
0176765 21/ 510/97-C topamax.pdf topamax.pdf N03AX11 R

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09