Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 652
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LAMICTAL 5MG TBL MND/SUS 60
0237811 21/ 483/96-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 2MG TBL MND/SUS 30
0237812 21/ 330/01-C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 21 II
0246411 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 30 II
0246412 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 42 II
0246413 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 14 II
0246414 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 50 II
0246415 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 56 II
0246416 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 100 II
0246417 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 25MG TBL NOB 28 II
0246418 21/ 802/92-A/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 30 II
0246419 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 42 II
0246420 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 14 II
0246421 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 56 II
0246422 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 90 II
0246423 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 100 II
0246424 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 28 II
0246425 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 50MG TBL NOB 98 II
0246426 21/ 802/92-B/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 30 II
0246427 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R
LAMICTAL 100MG TBL NOB 100 II
0246428 21/ 802/92-C/C lamictal.pdf lamictal.pdf N03AX09 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09