Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 310
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PARACETAMOL/KOFEIN DR.MAX 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 12
0115792 07/ 306/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN DR.MAX 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 10
0219890 07/ 306/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN DR.MAX 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 12
0219891 07/ 306/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 12
0115763 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 20
0115764 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 24
0115765 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 30
0115766 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 10
0218273 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 12
0218274 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 30
0218277 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 10
0115762 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 20
0218275 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN SANECA 500 MG/65 MG 500MG/65MG TBL NOB 24
0218276 07/ 283/16-C     N02BE51 B
PARACETAMOL/KOFEIN XANTIS 500MG/65MG TBL NOB 10
0218613 07/ 283/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE51 R
PARACETAMOL/KOFEIN XANTIS 500MG/65MG TBL NOB 12
0218614 07/ 283/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE51 R
PARACETAMOL/KOFEIN XANTIS 500MG/65MG TBL NOB 20
0218615 07/ 283/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE51 R
PARACETAMOL/KOFEIN XANTIS 500MG/65MG TBL NOB 24
0218616 07/ 283/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE51 R
PARACETAMOL/KOFEIN XANTIS 500MG/65MG TBL NOB 30
0218617 07/ 283/16-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE51 R
PARACETAMOL/KOFEIN XANTIS 500MG/65MG TBL EFF 10
0223976 07/ 254/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE51 R
PARACETAMOL/KOFEIN XANTIS 500MG/65MG TBL EFF 20
0223977 07/ 254/17-C paracetamo.pdf paracetamo.pdf N02BE51 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. duben 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09