Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 307
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOGRIP 500 MG/200 MG/25 MG 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 16
0206251 07/ 285/15-C     N02BE51 B
NOGRIP 500 MG/200 MG/25 MG 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 18
0206252 07/ 285/15-C     N02BE51 B
NOGRIP 500 MG/200 MG/25 MG 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 20
0206253 07/ 285/15-C     N02BE51 B
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 2
0229794 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 4
0229795 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 5
0229796 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 6
0229797 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 8
0229798 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 10
0229799 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 12
0229800 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 14
0229801 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 15
0229802 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 16
0229803 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 18
0229804 07/ 285/15-C nogrip.pdf nogrip.pdf N02BE51 R
NOGRIP 500 MG/200 MG/25 MG 500MG/200MG/25MG POR GRA SOL SCC 4
0206243 07/ 285/15-C     N02BE51 B
PANADOL EXTRA 500MG/65MG TBL FLM 24 I
0173281 07/ 164/92-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA 500MG/65MG TBL FLM 20 I
0173282 07/ 164/92-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA 500MG/65MG TBL FLM 30 I
0173283 07/ 164/92-C panadolext.pdf panadolext.pdf N02BE51 R
PANADOL EXTRA 500MG/65MG TBL FLM 30
0013802 07/ 164/92-C     N02BE51 B
PANADOL EXTRA 500MG/65MG TBL FLM 20
0098701 07/ 164/92-C     N02BE51 B

‹‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. červen 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11