Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 307
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
THOMAPYRIN 250MG/200MG/50MG TBL NOB 10
0223165 07/ 161/92-C thomapyrin.pdf thomapyrin.pdf N02BE51 R
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 4
0237221 07/ 769/16-C trinell.pdf trinell.pdf N02BE51 R
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 10
0237222 07/ 769/16-C trinell.pdf trinell.pdf N02BE51 R
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 20
0172987 07/ 769/16-C     N02BE51 B
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 4
0172985 07/ 769/16-C     N02BE51 B
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 10
0172986 07/ 769/16-C     N02BE51 B
TRINELL 500MG/300MG/75MG TBL FLM 20
0237223 07/ 769/16-C trinell.pdf trinell.pdf N02BE51 R
VALETOL 300MG/150MG/50MG TBL NOB 10
0021736 07/ 192/87-C valetol.pdf valetol.pdf N02BE51 R
VALETOL 300MG/150MG/50MG TBL NOB 24
0186199 07/ 192/87-C valetol.pdf valetol.pdf N02BE51 R
VALETOL 300MG/150MG/50MG TBL NOB 12
0186198 07/ 192/87-C valetol.pdf valetol.pdf N02BE51 R
VALETOL 300MG/150MG/50MG TBL NOB 20
0191653 07/ 192/87-C valetol.pdf valetol.pdf N02BE51 R
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 12
0203864 07/ 498/12-C     N02BE51 B
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 14
0237217 07/ 498/12-C vickssympt.pdf vickssympt.pdf N02BE51 R
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 12
0237216 07/ 498/12-C vickssympt.pdf vickssympt.pdf N02BE51 R
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 10
0237215 07/ 498/12-C vickssympt.pdf vickssympt.pdf N02BE51 R
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 8
0237214 07/ 498/12-C vickssympt.pdf vickssympt.pdf N02BE51 R
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 6
0237220 07/ 498/12-C vickssympt.pdf vickssympt.pdf N02BE51 R
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 20
0237219 07/ 498/12-C vickssympt.pdf vickssympt.pdf N02BE51 R
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 6
0203868 07/ 498/12-C     N02BE51 B
VICKS SYMPTOMED CLASSIC CITRÓN 500MG/12,2MG POR PLV SOL SCC 20
0203867 07/ 498/12-C     N02BE51 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červen 2020 v 14:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2020 v 14:11