Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 223
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PANADOL 500MG TBL FLM 16 POUZDRO
0014577 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 64
0172527 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 12
0046223 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 24
0046224 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 300
0046225 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 10
0046227 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 96
0046229 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 8
0151610 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 100
0151611 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 64
0151612 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 12
0172518 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 24
0172519 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 300
0172520 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 10
0172521 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 96
0172522 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 16 POUZDRO
0172523 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 30
0172524 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 8
0172525 07/ 165/92-C panadol.pdf panadol.pdf N02BE01 R
PANADOL 500MG TBL FLM 100
0172526 07/ 165/92-C     N02BE01 B
PANADOL 500MG TBL FLM 30
0014578 07/ 165/92-C     N02BE01 B

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09