Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 51
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADROVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 4
0027978 EU/1/06/364/002 adrovance.pdf adrovance.pdf M05BB03 R
ADROVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 6
0027979 EU/1/06/364/003 adrovance.pdf adrovance.pdf M05BB03 R
ADROVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 12
0027980 EU/1/06/364/004 adrovance.pdf adrovance.pdf M05BB03 R
ADROVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 12
0029661 EU/1/06/364/008 adrovance.pdf adrovance.pdf M05BB03 R
ADROVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 4
0029660 EU/1/06/364/007 adrovance.pdf adrovance.pdf M05BB03 R
ADROVANCE 70MG/5600IU TBL NOB 2
0029659 EU/1/06/364/006 adrovance.pdf adrovance.pdf M05BB03 R
ADROVANCE 70MG/2800IU TBL NOB 2
0027977 EU/1/06/364/001 adrovance.pdf adrovance.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 4
0196940 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 4X1
0196941 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 4 KAL
0196942 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 12
0196943 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 16
0196944 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 24
0196945 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 12 KAL
0185666 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/ VITAMIN D3 TEVA 70 MG/0,14 MG TABLETY 70MG/0,14MG TBL NOB 28
0196946 87/ 158/14-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 ACCORD 70MG/2800IU TBL NOB 4
0224280 87/ 326/17-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 ACCORD 70MG/5600IU TBL NOB 4
0224282 87/ 327/17-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 ACCORD 70MG/2800IU TBL NOB 12
0224281 87/ 326/17-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 ACCORD 70MG/5600IU TBL NOB 12
0224283 87/ 327/17-C alendronic.pdf alendronic.pdf M05BB03 R
ALENDRONIC ACID/VITAMIN D3 AUROVITAS 70MG/2800IU TBL NOB 4
0229703 87/ 726/15-C     M05BB03 B

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09