Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 48
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACLASTA 5MG INF SOL 1X100ML
0027103 EU/1/05/308/001 aclasta.pdf aclasta.pdf M05BA08 R
ACLASTA 5MG INF SOL 5X100ML
0029680 EU/1/05/308/002 aclasta.pdf aclasta.pdf M05BA08 R
KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON 4MG/5ML INF CNC SOL 4X5ML
0179969 87/ 052/13-C kyselinazo.pdf kyselinazo.pdf M05BA08 R
KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON 4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML
0179968 87/ 052/13-C kyselinazo.pdf kyselinazo.pdf M05BA08 R
KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON 4MG/5ML INF CNC SOL 5X5ML
0179970 87/ 052/13-C kyselinazo.pdf kyselinazo.pdf M05BA08 R
KYSELINA ZOLEDRONOVÁ GENTHON 4MG/5ML INF CNC SOL 10X5ML
0179971 87/ 052/13-C kyselinazo.pdf kyselinazo.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4MG/5ML INF CNC SOL 4X5ML
0194761 EU/1/13/834/002 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4MG/5ML INF CNC SOL 10X5ML
0194762 EU/1/13/834/003 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID ACCORD 4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML
0194760 EU/1/13/834/001 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS 4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML
0168998 EU/1/12/759/001 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS 4MG/5ML INF CNC SOL 10X5ML
0169000 EU/1/12/759/003 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS 4MG/5ML INF CNC SOL 4X5ML
0168999 EU/1/12/759/002 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI 4MG/5ML INF CNC SOL 10X5ML
0181881 87/ 056/13-C zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI 4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML
0181879 87/ 056/13-C zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID FRESENIUS KABI 4MG/5ML INF CNC SOL 4X5ML
0181880 87/ 056/13-C zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML I
0193691 EU/1/12/800/001 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 5MG/100ML INF SOL 1X100ML
0193694 EU/1/12/800/004 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4MG/100ML INF SOL 1X100ML
0193693 EU/1/12/800/003 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID HOSPIRA 4MG/5ML INF CNC SOL 1X5ML II
0193692 EU/1/12/800/002 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R
ZOLEDRONIC ACID MEDAC 4MG/100ML INF SOL 10X(1X100ML)
0193473 EU/1/12/779/006 zoledronic.pdf zoledronic.pdf M05BA08 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09