Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 56
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 100
0203245 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 4
0203248 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 8
0203249 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 12
0203250 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 4
0235128 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 8
0235129 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 12
0235130 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 100
0235131 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 12
0235134 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 4
0083230 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 4
0235132 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 8
0235133 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 8
0083231 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 12
0083232 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG 70MG TBL NOB 2
0137718 87/ 647/08-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG 70MG TBL NOB 4
0138233 87/ 647/08-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG 70MG TBL NOB 12
0138234 87/ 647/08-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 2
0112462 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 24
0164552 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 40
0112478 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R

1 2 3 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05