Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 16
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 10X30ML
0050704 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X30ML
0050703 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 1X30ML
0050702 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X(1X10ML)
0225488 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X20ML
0050700 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 1X20ML
0050699 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 10X10ML
0050698 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X10ML
0050697 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0050696 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 10X5ML
0050695 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X5ML
0050694 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 1X5ML
0050693 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 10X20ML
0050701 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X(1X5ML)
0225487 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X(1X20ML)
0225489 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R
PAMIDRONATE MEDAC 3 MG/ML 3MG/ML INF CNC SOL 4X(1X30ML)
0225490 44/ 079/06-C pamidronat.pdf pamidronat.pdf M05BA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. duben 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. duben 2020 v 01:09