Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EMOXEN 100MG/G GEL 50G
0201701 29/ 098/05-C     M02AA12 B
EMOXEN 100MG/G GEL 100G
0246269 29/ 098/05-C emoxen.pdf emoxen.pdf M02AA12 R
EMOXEN 100MG/G GEL 50G
0246268 29/ 098/05-C emoxen.pdf emoxen.pdf M02AA12 R
EMOXEN 100MG/G GEL 100G
0201702 29/ 098/05-C     M02AA12 B
ETRIXENAL 100MG/G GEL 55G
0132071 29/ 742/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M02AA12 R
ETRIXENAL 100MG/G GEL 100G
0132072 29/ 742/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M02AA12 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2020 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09