Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 86
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ROTICOX 120 MG 120MG TBL FLM 84
0132370 29/ 476/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 120 MG 120MG TBL FLM 98
0132371 29/ 476/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 120 MG 120MG TBL FLM 100
0132372 29/ 476/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 7
0132330 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 14
0132331 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 28
0132332 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09