Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 86
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARCOXIA 30 MG 30MG TBL FLM 14
0119905 29/ 617/08-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 30 MG 30MG TBL FLM 2
0119903 29/ 617/08-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ARCOXIA 30 MG 30MG TBL FLM 7
0119904 29/ 617/08-C arcoxia.pdf arcoxia.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 56
0132333 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 84
0132334 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 98
0132335 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 30
0132336 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 60
0132337 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 30 MG 30MG TBL FLM 100
0132338 29/ 473/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 7
0132339 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 14
0132340 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 28
0132341 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 30
0132342 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 50
0132343 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 56
0132344 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 60
0132345 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 84
0132346 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 98
0132347 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 100
0132348 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R
ROTICOX 60 MG 60MG TBL FLM 20
0132349 29/ 474/16-C roticox.pdf roticox.pdf M01AH05 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2020 v 01:09