Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 26
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 60
0216204 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 50
0216203 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 20
0216201 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 10
0216200 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 60
0215979 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 30
0216202 29/ 244/15-C     M01AE02 B

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. listopad 2019 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. listopad 2019 v 00:08