Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 26
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ETRIXENAL 250MG TBL NOB 10
0204357 07/ 072/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M01AE02 R
ETRIXENAL 250MG TBL NOB 20
0204358 07/ 072/15-C etrixenal.pdf etrixenal.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 60
0207255 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 50
0207254 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 30
0207253 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 20
0207252 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN 550MG TBL FLM 10
0207251 29/ 244/15-C nalgesin.pdf nalgesin.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 10X1 II
0201691 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 20X1 II
0201692 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 40X1 II
0172410 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R
NALGESIN S 275MG TBL FLM 30X1 II
0201693 29/ 316/00-C nalgesins.pdf nalgesins.pdf M01AE02 R
NAPROXEN APOTEX 220MG CPS MOL 24
0135294 07/ 532/16-C naproxenap.pdf naproxenap.pdf M01AE02 R
NAPROXEN APOTEX 220MG CPS MOL 20
0225727 07/ 532/16-C naproxenap.pdf naproxenap.pdf M01AE02 R
NAPROXEN APOTEX 220MG CPS MOL 12
0135293 07/ 532/16-C naproxenap.pdf naproxenap.pdf M01AE02 R
NAPROXEN APOTEX 220MG CPS MOL 10
0135292 07/ 532/16-C naproxenap.pdf naproxenap.pdf M01AE02 R
NAPROXEN APOTEX 220MG CPS MOL 3
0135291 07/ 532/16-C naproxenap.pdf naproxenap.pdf M01AE02 R
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 20
0197545 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 30
0197546 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 50
0197547 29/ 244/15-C     M01AE02 B
NAPROXEN ARDEZ 550 MG 550MG TBL FLM 10
0197544 29/ 244/15-C     M01AE02 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. říjen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. září 2019 v 16:41