Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 698
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 16 II
0169922 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 10 II
0169921 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 8 II
0169920 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 4 II
0169919 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 20 II
0169918 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 2 I
0169911 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 16 I
0169916 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 10 I
0169915 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 8 I
0169914 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 4 I
0169913 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 20 I
0169912 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
ADVIL RAPID 400MG CPS MOL 2 II
0169917 29/ 596/08-C advilrapid.pdf advilrapid.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN 400MG TBL FLM 30
0125525 29/ 171/92-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN 400MG TBL FLM 100
0125526 29/ 171/92-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN RAPID 400MG CPS MOL 15 II
0207288 29/ 842/11-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN RAPID 400MG CPS MOL 20 I
0170271 29/ 842/11-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN RAPID 400MG CPS MOL 4 II
0207285 29/ 842/11-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN RAPID 400MG CPS MOL 10 II
0207286 29/ 842/11-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN RAPID 400MG CPS MOL 12 II
0207287 29/ 842/11-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R
APO-IBUPROFEN RAPID 400MG CPS MOL 16 I
0170270 29/ 842/11-C apoibuprof.pdf apoibuprof.pdf M01AE01 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09