Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
FLAMEXIN 20MG TBL NOB 30
0049522 29/ 116/96-C flamexin.pdf flamexin.pdf M01AC01 R
FLAMEXIN 20MG TBL NOB 10
0049520 29/ 116/96-C flamexin.pdf flamexin.pdf M01AC01 R
FLAMEXIN 20MG TBL NOB 6
0049519 29/ 116/96-C flamexin.pdf flamexin.pdf M01AC01 R
FLAMEXIN 20MG TBL NOB 20
0049503 29/ 116/96-C flamexin.pdf flamexin.pdf M01AC01 R
FLAMEXIN 20MG TBL NOB 12
0049521 29/ 116/96-C flamexin.pdf flamexin.pdf M01AC01 R
HOTEMIN 20 MG 20MG CPS DUR 20
0084717 29/ 004/99-C hotemin.pdf hotemin.pdf M01AC01 R
HOTEMIN 20MG/ML INJ SOL 5X1ML
0068649 29/ 111/99-C hotemin.pdf hotemin.pdf M01AC01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. květen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2019 v 01:08