Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2655
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 12
0235130 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 8
0235129 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 4
0235128 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDROGEN 70 MG 70MG TBL NOB 4
0083230 87/ 120/06-C     M05BA04 B
ALENDROGEN 70MG TBL NOB 12
0235134 87/ 120/06-C alendrogen.pdf alendrogen.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG 70MG TBL NOB 4
0138233 87/ 647/08-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG 70MG TBL NOB 2
0137718 87/ 647/08-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT ACTAVIS 70 MG 70MG TBL NOB 12
0138234 87/ 647/08-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 8
0112471 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 24
0164552 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 4
0112467 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 2
0112462 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 12
0112476 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONAT SANDOZ 70MG TBL NOB 40
0112478 87/ 334/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 8
0041670 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 4
0041669 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 50
0041673 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 40
0041672 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 12
0041671 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R
ALENDRONATE TEVA 70MG TBL NOB 2
0041668 87/ 612/05-C alendronat.pdf alendronat.pdf M05BA04 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. květen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2020 v 01:09