Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 73
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMGEVITA 20MG INJ SOL ISP 1X0,4ML
0222087 EU/1/16/1164/001 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 1X0,8ML
0222088 EU/1/16/1164/002 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 2X0,8ML
0222089 EU/1/16/1164/003 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 4X0,8ML
0222090 EU/1/16/1164/004 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 6(3X2)X0,8ML
0222091 EU/1/16/1164/005 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 1X0,8ML
0222092 EU/1/16/1164/006 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 2X0,8ML
0222093 EU/1/16/1164/007 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 6(3X2)X0,8ML
0222095 EU/1/16/1164/009 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 4X0,8ML
0222094 EU/1/16/1164/008 amgevita.pdf amgevita.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223026 EU/1/18/1288/001 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223028 EU/1/18/1288/003 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223029 EU/1/18/1288/004 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223031 EU/1/18/1288/006 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223027 EU/1/18/1288/002 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HALIMATOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223030 EU/1/18/1288/005 halimatoz.pdf halimatoz.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223032 EU/1/18/1287/001 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223033 EU/1/18/1287/002 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 6(3X2)X0,8ML
0223037 EU/1/18/1287/006 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 1X0,8ML
0223035 EU/1/18/1287/004 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R
HEFIYA 40MG INJ SOL 2X0,8ML
0223036 EU/1/18/1287/005 hefiya.pdf hefiya.pdf L04AB04 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09